Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Hegyhát u. 2.1. Érvényesség. Szerződő felek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Róna Ágnes e.v. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.zagabagu.hu honlapon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül létrejött jogviszonyokra, a webáruházban elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre és szolgáltatásra. Az ÁSZF egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.zagabag.hu/aszf, illetőleg bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://zagabag.hu/aszf.pdf. A webáruház működésével, a megrendeléssel és szállítással összefüggő esetlegesen felmerülő kérdések esetén a „Kapcsolat” menüpont alatti elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Kérjük elsődlegesen az írásbeli kommunikációs formát válasszák.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre. Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát, illetve kategóriáját is. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy! Mindazon Vásárlók, akik nem tartoznak ezen jogszabályi kategóriába, nem minősülnek fogyasztónak A Webáruház felületen történő vásárlással, illetőleg önmagában a webáruház a használatával Vásárló elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. A Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Webáruház használatát és elhagyni azt.

Kiskorú, cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével, illetve útján veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése az adott személy felelőssége és feladata. Szolgáltatónak nincs rá lehetősége, hogy tudja illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

A Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve tovább-értékesítése nem engedélyezett. A Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

Vásárlóval szerződő fél; Szolgáltató adatai:

Név:  Róna Ágnes egyéni vállalkozó

Székhely: 7300 Komló, Hegyhát u. 2.

Nyilvántartási szám: 53955409

Adószám: 69974577-1-22

Telefonszám: +36703293346

E-mail: info@zagabag.hu

A szerződés nyelve: magyar

Joghatóság: Magyarország /magyar

A tárhely-szolgáltató adatai

Név: SiteGround Spain S.L.

Cím: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spain

E-mail: legal@siteground.com

Weboldal: //www.siteground.com

2. A szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépések, a vásárlás menete

A megvásárolni kívánt mennyiségű terméket helyezze a kosárba. Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termékek darabszámát a kosárban, melyet a bevásárlókocsi ábrára kattintva ér el. A virtuálisan kosárba helyezett termékek mennyiségi adatainál a mínusz („-„) gombra kattintva csökkentheti a termék mennyiségét, illetőleg ezáltal törölheti az adott termékeket, ennek eredményeképp pedig a kosár tartalmát. A mennyiségi adatok megadását, módosítását követően kattintson a „kosár frissítése” gombra. Amennyiben rendelkezik kuponnal, a „Kuponkód” elnevezésű rubrikába írja be azt, és kattintson a „Kupon beváltása” gombra. Amennyiben további termékeket vásárolna, kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra, amennyiben pedig meg kívánja vásárolni a kosárba helyezett termékeket, kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

Itt tudja megadni a szállításhoz, illetőleg számlázáshoz szükséges adatokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, és elfogadta az általános szerződés feltételeket. Vásárló a szállítási és számlázi adatok megadását követően kiválaszthatja a fizetés módját, amely történhet online bankkártyás fizetéssel vagy Paypal fiókkal, illetőleg előre utalással. Banki előre utalás esetén a vásárlás akkor válik befejezetté, amikor Szolgáltató bankszámláján a vásárlás ellenértéke jóváírásra kerül. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a díjbekérő sorszámát.

Banki utalás esetén kattintson a „Megrendelés elküldése”, online fizetés esetén a „Bankkártyás fizetés” gombra a rendelés véglegesítéséhez. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely banki utalás esetén tartalmazza a díjbekérő sorszámát. A számlát a rendeléskor megadott e-mail címre elektronikus formában küldjük meg.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a számlázási és szállítási adatok és a fizetési beállítások, amik a megrendelés menete alatt végig módosíthatóak az egyes modulokban. A megrendelendő termékek mennyiségének megváltoztatására a kosár fül alatt van lehetőség.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képeken Szolgáltató már elkészült termékei láthatóak, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy termékeink egyedileg készülnek, így az illusztráció és a megvásárolt termék között apróbb különbségek előfordulhatnak, melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Szolgáltató Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

A megrendelés leadása a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ez az ajánlat azonban nem jár azzal, hogy Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta. A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja.

3. Szerződéskötésre vonatkozó szabályok

Távollévők között kötött szerződés esetén a Szolgáltató a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Szolgáltató az itt ismertetett előírásokat betartja, azok szerint jár el.

Szolgáltató Webáruházban történő megrendelés során a fentebb ismertetett tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” vagy „Bankkártyás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között, hogy tudomásul vette, hogy nevezett gombokra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat. Szolgáltató a Webáruházban ezen kötelezettségének is eleget tesz.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta, és a Vásárló a 45/2014. (II.26) kormányrendelet 29. §. m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó

A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

4. Termékinformációk, árfeltüntetés

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat valamint az eladási árakat a Vásárló az adott terméknél megjelenő „Részletek” gombra kattintva éri el a „További információk” „Leírás” menüpont alatt. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy az útmutatóban és a termékhez mellékelt / webshopunkban feltüntetett használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a „Kapcsolat” menüpont alatt.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

5. Ajánlati kötöttség. Szerződés létrejötte.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” vagy „Bankkártyás fizetés” gombokra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A Vásárló a Webáruház honlapján való regisztrációval/ a Webáruház használatával, illetőleg megrendelés elküldésével elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy azt a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott elérhetőségeink valamelyikén felteheti.

A Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

6. Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató  kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért.

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Vásárlók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt az Vásárló elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó adott nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Vásárló Webáruházhoz való hozzáférését korlátozni, illetve a Vásárlót a Webáruház használatából kizárni. Ugyanez vonatkozik erre az esetre is, ha a Vásárló visszaélés-szerűen használja a Webáruház felületét, illetve annak a szolgáltatásait. Visszaélésszerű használatnak minősül például, ha a Vásárló több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

7. A termék átvétele és szállítása

Házhozszállítás kizárólag Magyarországra történő szállítás esetén vehető igénybe. A házhoz szállítás díja 1.800-, Ft. A megrendelt termékeket Szolgáltató a vásárlást visszaigazoló értesítés megküldését követő 5-10 napon belül postai úton feladja.

Bankkártyás online fizetés illetőleg előre utalás esetén a Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát külön email üzenet mellékleteként küldi a vásárláskor megadott e-mail címre.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére.

8. Elállási jog

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollévők közt kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20. §-a értelmében az alábbiak szerint:

A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi/feladja a Szolgáltató részére.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék Szolgáltató részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a Vásárló nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

9. Szavatosság

A Vásárlót az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőig szavatossági igényérvényesítési jog illet meg azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létező hibáknak kell tekinteni az átvételt követő hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve, ha ez a termék természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az itt leírt körülmények fennállásának bizonyítása a Vásárlót terheli. A szavatossági igény megalapozottsága esetén a terméket kijavítjuk, vagy kicseréljük. Ha ez bármely okból nem lehetséges, a hibás termék vételárát visszatérítjük.

Szavatossági igényét a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott elérhetőségeink valamelyikén jelezheti. A szavatosság mibenlétét a magyar polgári törvénykönyv a következőként határozza meg:

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

10. Panaszkezelés

A Vásárló a panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 • telefonon vagy mail útján közölt panasz esetén a fogyasztónak megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban – email is megfelel – érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban – akár email – tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Tel: +3672507154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. február 15-én az EU Bizottsága egy új, bíróságon kívüli vitarendezési platformot indított. A platform lehetővé teszi a fogyasztók számára internetes vásárlással kapcsolatos vitáik gyors, bíróság nélkül történő rendezését. Az Online vitarendezési platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Megkeresését az info@zagabagu.hu email címen várjuk.

A vállalkozás a békéltető testületi eljárásában való együttműködési kötelezettsége:

A vállalkozások számára kötelező a békéltető testület előtti eljárás során való együttműködés, amely két kötelezettséget foglal magában. Egyrészről továbbra is fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá új kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”) törvénybe foglalása.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Itt tudod letölteni az ÁSZF-et.

Kattints ide: ? ÁSZF letöltése.

 

X
0
  0
  Kosár tartalma
  Üres a kosárKörbenézek